about_da

Om os

Social integration af mennesker med autismespektrumforstyrrelse gennem virtuel virkelighed er et projekt, der tager sig af social integration og beskæftigelse af mennesker med ASF. Mennesker med ASF har vanskeligheder med social kommunikation og social interaktion. Manglen på sociale færdigheder gør det vanskeligt for dem at navigere i almindelige hverdagssituationer såvel som at have et job. Således oplever de ofte social udstødelse. Dette projekt vil udvikle VR-værktøjer, der gennem simulerede hverdagsituationer vil træne og forbedre de sociale færdigheder hos voksne med ASF og forbedre deres evne til at tilpasse standardsituationer. Den innovative del af projektet er, at VR-værktøjskassen vil blive udviklet af mennesker med ASF, hvilket betyder, at værktøjerne bliver lavet af dem, der også vil bruge dem spænding. Det vil også udvikle en håndbog til at hjælpe potentielle arbejdsgivere med at håndtere mennesker med ASF. Det vil også vise frem god praksis på dette felt. Et multikompetent partnerskab sammensat af organisationer, der er aktive inden for digital-baserede teknologier, social, arbejdsmarkedsintegration og særlige uddannelsesmæssige behov, vil udvikle en VR-træningsværktøjskasse til mennesker med ASF med det formål at rehabilitering og uddannelse af sociale færdigheder. Desuden vil potentielle arbejdsgivere blive informeret om fordelene ved at ansætte en person med ASF. 

For at nå dette endelige mål vil partnere:

  • Foretage en behovsanalyse og et VR-miljødesign baseret på interviews med mennesker med ASF, pårørende og fagfolk, der arbejder med mennesker med ASF 
  • Udvikl og implementerer VR-værktøjskit
  • Træn nøglepersoner i at hjælpe folk med ASF til, hvordan man bruger VR-værktøjer
  • Opret en manual til ansættelse af mennesker med ASF og inkluderer god praksis
  • Arranger lokale multiplikatorbegivenheder for at formidle information om projektet og dets output. Disse aktiviteter øger målgruppens evne til at navigere almindelige hverdagssituationer såvel som arbejdsrelaterede situationer. På denne måde sigter projektet mod at fremme målgruppens sociale integration og arbejdsløshed gennem VR-teknologi

KONTAKT OS:

Projekt Manager:
Thomas Kryger Hansen
Banegårdspladsen 6, 1st floor
DK-7100 Vejle

Email: thkha@vejle.dk

WEBMASTER:

VIFIN
Banegårdspladsen 6, 1st floor
DK-7100 Vejle

FINANSIERET AF: